TRƯỜNG THCS ĐÔNG PHÚ
Địa chỉ: 212 Hùng Vương, TT Đông Phú, Quế Sơn
Điện thoại: 0510 3885167
Email: thcsdongphu@yahoo.com.vn
Website: www.thcsdongphuqs.edu.vn